Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Dekor a rytá kresba / k výstavě Kámen, štuk a terakota – GHMP

Během výtvarných dílen se zaměříme na sochařskou výzdobu pražských parků a materiály zahradních dekorací. Po formální stránce budeme reagovat na soubor dekorativních terakotových váz umístěných v zahradě. Vyzkoušíme si způsoby a možnosti záznamu linie do keramické hlíny. Vizuální motivy sochařských děl pražských zahrad budou účastníci přenášet na plochý povrch hliněného materiálu pomocí ryté kresby. Tematickou inspirací se tak stanou náměty, které se objevují i v sochařské výzdobě zahrad Trojského zámku (antická mytologie, rostlinné dekory, alegorie živlů).

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.