výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Experimenty s pigmentem I / k výstavě Kámen, štuk a terakota – GHMP

Výtvarná dílna bude interaktivně reagovat na freskovou výzdobu interiéru reprezentativních sálů Trojského zámku, která tematicky korespondovala se sochařskou výzdobou dobových zahrad (antická mytologie, lovecké výjevy, rostlinné dekory, alegorie živlů). V souvislosti s tím si vyzkoušíme jednu z nejstarších malířských technik – míchání barev pomocí práškových pigmentů spojených s vaječnou nebo kaseinovou emulzí. Zázemí eko-ateliéru nám poskytne prostředí připomínající řemeslnou dílnu, ve které se barvy míchaly. Samotný postup příprav barev bude zajímavou tvůrčí činností a připomínkou tradiční techniky nástěnné malby.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.