Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafické partitury a perforáže II. / k výstavě Vladimír Ambroz: Akce – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafické partitury a perforáže II. / k výstavě Vladimír Ambroz: Akce – GHMP

Podněty k výtvarným workshopům budou vycházet z umělecké činnosti Vladimíra Ambroze a budou vybrány z jeho rozsáhlého archivu dokumentací realizovaných akcí. V první části interaktivních dílen se zaměříme na autorovy grafické partitury, typografické kompozice a perforáže. Důraz bude kladen na roli textu a fotografie, na doprovodné kresebné techniky nebo na průhled perforovaným materiálem. V druhé části výtvarných reakcí se budeme soustředit na neviditelnou bariéru mezi pozorovaným objektem a fotoaparátem. Tuto zábranu budou účastníci demonstrovat za pomoci malířských vrstev na plochu skla, která bude překrývat jejich obličej. Následně tyto reflexe zaznamenáme pomocí fotoaparátu.

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.