Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Improvizovaný fotoateliér II / k výstavě Pavel Baňka: Blízkost – GHMP

Během výtvarných dílen s názvem „improvizovaný fotoateliér” budeme pracovat v prostředí fotografického ateliéru, umístěného přímo do expozice a zařízeného autentickým vybavením autora. Návštěvníci budou mít možnost vstoupit do intimního komorního prostoru a do procesu zachycení fotografického obrazu. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na téma fotografického portrétu. Budeme se soustředit na portrétní fotografii se sociálním kontextem jako na spojující aspekt výstavy – mj. na interakci mezi individualitou autora a fotografované osoby.
Po vizuální stránce a z komunikačního hlediska se pro nás stanou zajímavými podněty emoční naladění, přirozenost vs. stylizace a expresivita výrazu portrétovaného člověka. Formálně a obsahově budeme reflektovat vystavená díla. V rámci skupinové práce si každý může vyzkoušet roli modela nebo zastoupit místo fotografa jako pozorovatele. Vybrané workshopy proběhnou za účasti samotného umělce Pavla Baňky, který bude při nich i sám fotografovat portréty.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.