Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Industriální prostředí jako motiv I. / k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy – GHMP

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Industriální prostředí jako motiv

V rámci první série výtvarných dílen budeme reagovat na botanickou rovinu výstavy. Materiál výtvarné práce budou představovat biologické vzorky rostlin – různé exempláře z interiéru nebo exteriéru, dále archivní materiály, které si každý účastník přinese s sebou. Pomocí experimentálních přístupů a výtvarných technik (kresba, malba, koláž, asambláž, netradiční techniky) budou účastníci vytvářet umělecké reference o svém životním prostoru. Navazující série interaktivních dílen bude reflektovat citlivost autorky k životnímu prostředí a k problematice škodlivých látek. Během výtvarného workshopu se dotkneme témat jako dopady průmyslových podniků, životní prostředí, nežádoucí látky. Industriální prostředí a jeho aspekty se stanou motivem pro kreslené a malířské realizace.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.