výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Konstrukce objektu v kresbě II. / k výstavě Richard Deacon: Free Assembly – GHMP

Výtvarné workshopy se budou pohybovat v rovině konstruování, skicování objektu za pomocí kresebného média. Vyzkoušíme si perokresbu jako výtvarnou techniku, okamžitý a přímý odraz výtvarníkova přístupu k subjektu. Kresebnou disciplínu budeme pozorovat v jejích vlastnostech jako je především rytmus interpretovaný čarou, jejím vlněním, opakováním, přerušováním, střídáním, harmonií i disharmonií.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.