Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Kresba autoportrétu I / k výstavě Médium: figura – GHMP

Výtvarné dílny budou zaměřeny na kresbu autoportrétu. Východiskem se stane zkoumání sebe sama, které se bude odehrávat ve formální i obsahové rovině. Interaktivní workshop bude soustředěn na médium kresby jako nástroje poznávání a přímý odraz pozorovaného subjektu. Důraz je záměrně kladen na kresbu, která především v minulosti představovala stěžejní fázi před realizací soch a prostorových objektů. V rámci dílny se účastníci seznámí se základy studia realistického portrétu.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.