Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Kreslířská dílna / ke stálé expozici v Bílkově vile – GHMP

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Grafická dílna: dřevořez

Výtvarná dílna bude věnována tvorbě Františka Bílka a bude se odehrávat přímo v expozici umělcova ateliéru v Bílkově vile na Hradčanech. Během výtvarné práce se zaměříme na kresbu, jako na nástroj komunikace, vyjádření a zejména jako prostředek poznávání umělce a jeho výtvarného stylu.

Účastníci dílny se seznámí s monumentálními plastikami umělce a s jeho kresebnými a grafickými pracemi. Budou hledat inspiraci pro navazující dílny, během kterých se zaměříme na autorovu grafickou tvorbu. V rámci těchto interaktivních workshopů se budeme věnovat výtvarným prvkům grafického umění jako je linie, plocha, kontrast, kresba a nejstarší grafické technice – tisku z výšky (dřevořez, dřevoryt, linoryt).

Cílem expozice v Bílkově Ateliéru, otevřené v září 2010 v jeho vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.