výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Mnohovrstevnatost obrazu II / k výstavě Jaroslav Róna 1997–2017 – GHMP

Výtvarné dílny budou soustředěny na malířskou práci Jaroslava Róny. Po obsahové a formální stránce se zaměříme na mnohovrstevnaté pojetí obrazu. Budeme řešit figurální motivy kombinované se zvířecími prvky. Inspirací se nám stanou autorovy osobité přístupy, malířské kompozice a vybrané obrazy (Akvárium, Akvárium II, Portrét hmyzího krále). V rámci těchto malířských dílen budeme řešit i formy abstrahované stylizace a hru s barvami a tvary.

 

  • 15. 10. 2017, 15:00–18:00
  • Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum
  • vstupné: 20 Kč
  • nutná rezervace
  • kontakt: MgA. Eva Pejchalová; tel.: +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.