výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Pigmenty, vzory a vize I / k výstavě Sráč Sam: Rozdíl v otázce – GHMP

Interaktivní dílny budou reflektovat tvůrčí postupy umělkyně a její vztah k vizuální estetice. Zaměříme se na kresbu pomocí suchého pastelu a na experimenty s práškovými pigmenty. Barevný pigment budou účastníci nanášet pomocí síta přes různorodé vzory. Dále budou tisknout zjednodušené tvary postav, scén a předmětů prostřednictvím vlastních šablon. Během výtvarné práce se budeme soustředit na obrazotvornost, práci s pamětí, řešení vlastních vizí a představ, dále na vztahy mezi tvary a kompozicí nebo na formy stylizace.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.