Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Prostor bílé kostky I / k výstavě Anamnéza pozorovatele – GHMP

Zaměříme se na možnosti prostorových forem a čerpání ze zdrojů, pramenících z vlastního potenciálu, výtvarných zkušeností nebo získaných informací. Pro účastníky výtvarného workshopu budou připraveny bílé krychle jako drobné architektury. Povrch bílé kostky se stane podkladem pro sebevyjádření – kresebný příběh, malovaný autoportrét, představa o světě, sestava dalších geometrických tvarů, experimentální techniky perforace nebo asambláže.

 

  • 8. 9. 2017, 15:00–18:00
  • Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum
  • vstupné: 20 Kč
  • nutná rezervace
  • kontakt: MgA. Eva Pejchalová – tel.:+420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.