Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost III. / k výstavě Kamenné poklady z pražských zahrad – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost III. / k výstavě Kamenné poklady z pražských zahrad

Během výtvarných dílen se zaměříme na sochařské aspekty pražských parků a na materiály zahradních dekorací. Po formální stránce budeme reagovat na soubor dekorativních terakotových váz, které zdobí parapety jižní i východní strany velké terasy a schodiště v nádvoří Trojského zámku. Vyzkoušíme si způsoby a možnosti rytí linie do hliněné hmoty. Vizuální motivy sochařských děl pražských zahrad (siluety a dekorativní náměty terakotových váz, ikonografické motivy, náměty z antické mytologie) budou účastníci přenášet na plochý a pevný povrch hliněného materiálu prostřednictvím techniky ryté kresby.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.