Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Záznamy, symboly a gesta I. / k výstavě Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Záznamy, symboly a gesta I. / k výstavě Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky

Podněty k výtvarným dílnám budou vycházet z tvorby umělce Tomáše Rullera. Zaměříme se na mnohoznačnost a významovou otevřenost uměleckého díla a na realizace autora v oblasti pohyblivého obrazu (akčního umění a videoartu). Výtvarná práce během dílny se zaměří na produkci reálných artefaktů (např. otisky na různé formáty papíru). Vzniklé práce budou posléze návštěvníci dílny zaznamenávat v kontextu s autentickým prostředím historického interiéru Colloredo-Mansfeldského paláce. V průběhu interaktivních výtvarných dílen se budeme soustředit na zaznamenávání a přenos obrazů za použití digitálních médií. Účastníci budou řešit možnosti fotodokumentace, video-záznamu jako formy dokumentace s důrazem na proces, na pohyblivý obraz a na element času.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.