Výzva k účasti na performance „Teaching to Walk“ – GHMP

Roman Ondak (*1966) je umělcem, který posouvá mantinely vymezující galerijní prostředí a často do něj vnáší kus reality ze všedního života.
Jedním z příkladů je Ondakův projekt Teaching To Walk, prvně provedený v roce 2002. Jedná se o performance, kde se uměleckým dílem stává přítomná matka učící svého syna chodit. Čas, během nějž se děti učí své první krůčky, je velmi důležitým momentem v jejich životě.
Tato performance se může uvádět do kontextů na mnoha rovinách, jednou z nich je i vnesení života do uměleckého prostoru, a to ve své čisté základní podstatě.

 

  • Pokud máte zájem vytvořit dílo s Romanem Ondakem, máte syna, kterému je zhruba rok (začíná s prvními kroky) a máte vůli docházet do galerie ve stanovený čas, napište pro další informace na zuzana.pistekova@ghmp.cz nebo volejte +420 778 724 588 a zabookujte si volné datum.
  • Tato performance již úspěšně proběhla například v MACBA – Muzeum současného umění v Barceloně či ve Fondazione Nicola Trussardi v Miláně.
  • Performance se uskuteční v rámci výstavy „Médium figura“ v Colloredo-Mansfeldském paláci v termínu 14. července–8. října 2017 a bude probíhat každý den kromě pondělí mezi 16:30 a 17:00 hodinou.

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

Teaching to Walk – invitation to participate:

Roman Ondak (born 1966) is an artist who often moves the barriers defining the conventional gallery space by dragging in a piece of everyday life’s reality.
One example is Ondak’s project Teaching To Walk, firstly performed in 2002. In this performance, a present mother teaching her son to walk is becoming an artistic piece herself. Time when children learn their first steps is a very important moment in their lives.
This performance can be contextualized on many different levels, one of which is to bring life into the artistic space, in its fundamental and pure spirit.

 

  • If you are interested in creating a piece with Roman Ondak, you have a son about 1 year old (currently starting with his first steps) and you want to attend the gallery at the fixed time, do not hesitate to ask for more information at zuzana.pistekova@ghmp.cz or call +420 778 724 588 and book a free date.
  • This performance has been successfully presented in some of world galleries such as MACBA / the Museum of Contemporary Art in Barcelona or Fondazione Nicola Trussardi in Milan.
  • Performance will take place at the exhibition “Medium Figure” in Colloredo-Mansfeld Palace during 14 July – 8 October 2017 and will be held every day except for Mondays between 4:30 pm and 5:00 pm.

 

We look forward to working with you!

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.