Workshop: Kongres žen 2017 – Ženy a veřejný prostor – Rakouské kulturní fórum

Workshop vychází z 8 příběhů komiksové knihy Jak navrhnout férově sdílené město? inspirované gendrově citlivou praxí vídeňského městského plánování. Kniha vznikla jako reflexe výjimečné práce rakouské urbanistky Evy Kail a političky a bývalé místostarostky 6. vídeňského distriktu Renate Kaufmann. Na příbězích hrdinů každodenního života – dívky, rodičů, starší ženy, postaršího páru, dětí a obyvatel rušných center měst – bude demonstrováno, jak podstatnou překážkou může být stávající design. Společná diskuse se zaměří na to, jak významně mohou inovativní řešení a uvědomělý design přispět ke kvalitě městského života i bez navýšení nákladů. Cílem workshopu bude také sdílení zkušeností a hledání dalších příběhů, které účastníci workshopu znají ze svého okolí. Organizuje pražská kancelář nadace Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s WPS Prague.

Ve střední Evropě architektonická praxe a prostorové plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky aktivním osobám. Z demografického pohledu však ekonomicky aktivní lidé činí jen o něco málo více než polovinu obyvatel města. Zbytek tvoří senioři a lidé mladší 18 let . Ukazuje se, že naše populace stárne. Vezmeme-li navíc v úvahu genderové hledisko, profesi a kulturní zázemí, pak se skupiny uživatelů zásadním způsobem liší. Každá z nich má jiné potřeby, ale všichni by měli dostat příležitost užívat a sdílet veřejný prostor.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.