Záznam vzpomínek I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy / Zhang Xiaogang & Wang Guangyi – GHMP

Záznam vzpomínek I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

V rámci workshopu budeme výtvarně reagovat na tvorbu Zhang Xiaoganga a navážeme na jeho imaginární a poetická díla, které nás povedou k tvorbě záznamu vlastních vzpomínek. Tvořit budeme prostřednictvím kresby suchým pastelem a lepené koláže. Vytvoříme snové místnosti, pokoje připomínající divadelní scénu. Pro parafráze děl Wang Guangyiho zvolíme techniku barevné koláže doplněnou kresbou pastelem nebo barevným fixem.

 

  • 9. 5. 2018, 10:00–14:00
  • Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
  • vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč
  • kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.