Záznam vzpomínek II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy / Zhang Xiaogang & Wang Guangyi – GHMP

Záznam vzpomínek II. – workshop pro děti s rodiči

V rámci workshopu budeme výtvarně reagovat na tvorbu Zhang Xiaoganga a navážeme na jeho imaginární a poetická díla, které nás povedou k tvorbě záznamu vlastních vzpomínek. Tvořit budeme prostřednictvím kresby suchým pastelem a lepené koláže. Vytvoříme snové místnosti, pokoje připomínající divadelní scénu. Pro parafráze děl Wang Guangyiho zvolíme techniku barevné koláže doplněnou kresbou pastelem nebo barevným fixem.

Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guangyia, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v 80. letech 20. století, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění.

Lü Peng, který je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teoretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z nemalé části z inspirace duchovní atmosférou Prahy.

 

  • 11. 5. 2018, 10:00–14:00
  • Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
  • vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč
  • kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.