Čvc 21

Zdeněk Sklenář – STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI / Galerie Zdeněk Sklenář Litomyšl

ZDENĚK SKLENÁŘ – STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

„Těmi Sklenářovými ilustracemi se otvírala šedesátá léta, nám všem v tom roce 1964 zasvítily na tu naši nekonečnou cestu napříč velkými světovými příběhy, řeckými jako čínskými, zasvítily úžasným a nezapomenutelným způsobem, a svítí dodnes, tenkrát jako dneska, jako by i jimi chtěl malíř hrou barev a čar na svůj neopakovatelný způsob vyjádřit, co mu napověděl jeho milovaný Starý mistr, vždyť jít nejdál znamená se vracet!“

Oldřich Král, 22. 6. 2017

 

Návratem legendy je letošní vydání knihy Staré řecké báje a pověsti nakladatelstvím Argo, ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář. Eduard Petiška a Zdeněk Sklenář jsou synonymem knihy, se kterou od roku 1964 vyrůstají generace čtenářů.

Poprvé v historii představujeme úplný soubor originálních kreseb, které knihu proslavily

 

 

ZDENĚK SKLENÁŘ – ANCIENT GREEK MYTHS AND LEGENDS

“These illustrations by Sklenář marked the advent of the sixties, illuminating for everyone, in the year 1964, the infinite journey through the great world stories, Greek as well as Chinese; they lit them up in a wonderful and unforgettable way and have continued to do so until today, as if the painter playing with colours and lines wished to express, in his distinctive manner, what his beloved Old Master had hinted to him – that going the farthest means coming back!”

OLDŘICH KRÁL, June 22, 2017

 

This year’s publication of the book Staré řecké báje a pověsti (Ancient Greek Myths and Legends) by Argo Publishers is the return of a legend. Eduard Petiška and Zdeněk Sklenář are synonymous with the book that generations of readers have grown up with since 1964.

The entire set of original drawings that made the book famous are now exhibited for the first time in history.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.