Říj 20

Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky – Novoměstská radnice

Zdeněk Šputa byl malíř a sochař, ale i oceňovaný designér. Vzhledem ke svému nekompromisnímu antikomunistickému postoji třicet let ve své rodné zemi nevystavoval, a tak se může zdát, že je v zahraničí jeho tvorba známější, než u nás. „Ráda bych, aby tato výstava, první po tatínkově odchodu, dala mladší generaci šanci Šputovo dílo objevit – a zasvěceným znalcům aby dala nový podnět se k soubornému Šputově dílu vrátit,“ říká umělcova dcera Renata Kimmich. Právě ona, spolu s městskou částí Praha 2, jejímž je Šputa čestným občanem, rozsáhlou retrospektivu, nazvanou Obrazy a plastiky, připravila. Spolu s expozicí vyjde i výpravný dvojjazyčný katalog, který je průřezem umělcovy tvorby.

 

Výstavu zahájí spolu s umělcovou dcerou Renatou Kimmich starostka Prahy 2 Jana Černochová. Kimmich, která žije již dlouhá léta v zahraničí, si v Praze na Vinohradech ponechala tatínkův ateliér, kam se velmi často vrací a kde je nesmírně šťastná. Připomíná, co Šputa říkával: „K vytvoření díla nepotřebuji veřejnost, k jeho pochopení už ano.“ Právě proto vnímá jako dar, že jí Praha 2 pomohla výstavu Zdeňka Šputy realizovat a připomenout jeho dílo široké veřejnosti. V galerii Novoměstské radnice bude Šputova tvorba k vidění až do 26. 11.
Zdeněk Šputa (1916-2014) prožil své mládí v Ostravě. Brzy však odešel do Prahy, „za kumštem“. Studoval umění u profesora Jakuba Obrovského, byl členem Čs. Svazu výtvarných umělců, zakladatelem skupiny Horizont, členem Unie výtvarných umělců a výrazně se podílel na veřejném výtvarném dění. Utlačen politickým režimem přestal sice své obrazy vystavovat, ale maloval skrytě dále. Otevřeně se věnoval hlavně designu a výtvarnému řešení výstav, byl například vedoucím výtvarníkem výstavy Man and His World v roce 1975 v Montrealu. Zabýval se převážně sochařskými prácemi a plastikami pro architekturu a návrhy vitráží, artprotisů a šperků. Šputovy výtvory se zařazují mezi nejlepší v českém designu mezi padesátými až sedmdesátými lety. V osmdesátých letech se vrací k malování, je často zařazován do uměleckého směru lyrické abstrakce. Jeho díla se nacházejí ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice, ale i v Německu, Švýcarsku, Anglii, Rakousku, Itálii, USA, Kanadě, Japonsku. Je zastoupen ve stálé expozici moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.

 

 

  • 20. 10. – 26. 11. 2017
  • otevírací doba: út – ne 10 – 18 hodin (mezi 12. – 13. hod 30 minut polední pauza)
  • vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč
  • Více o autorovi
  • Více informací zde
  • Novoměstská radnice

 

Více info:
www.zdenek-sputa.com 
www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/zdenek-sputa-malir-ktery-tricet-let-nevystavil-v-cesku-sve-obrazy 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.