Zdeněk Sýkora 97- Grafické listy 1993 – 2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář / Galerie Zdeněk Sklenář – Salvátorská

ZDENĚK SÝKORA – GRAFICKÉ LISTY 1993 – 2001 Z EDICE GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ

 

Výstava Zdeněk Sýkora 97- Grafické listy 1993–2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář je uspořádána u příležitosti vydání stejnojmenného katalogu, v grafické úpravě prof. Zdeňka Zieglera, který poprvé představuje ucelený soupis grafických listů Zdeňka Sýkory vydaných Galerií Zdeněk Sklenář.

Rozhovory Petra Volfa s Lenkou Sýkorovou a Zdeňkem Sklenářem zachycují spolupráci manželů Sýkorových s galerií v letech 1992-2011. Jedinečné fotografie Jaroslava Brabce a Martina Poláka dokumentují Sýkorovy výstavy v galerii na Smetanově nábřeží a neopakovatelnou atmosféru vernisáží a setkání v tomto dnes již explozí zaniklém výstavním prostoru.

 

 

ZDENĚK SÝKORA 97 – GRAPHIC WORKS 1997 – 2011 FROM THE EDITION OF GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ

 

To mark the release of the new catalogue „Zdeněk Sýkora 97 – Graphic Works 1993– 2011 – from the Edition of Galerie Zdeněk Sklenář“, with graphic design by Zdeněk Ziegler, there will be an eponymous exhibition. This catalogue for the first time presents a comprehensive collection of Zdeněk Sýkora prints published by Galerie Zdeněk Sklenář.

An interview with Lenka Sýkorová and Zdeněk Sklenář by Petr Volf captures the cooperation between the couple and the gallery from 1992 to 2011. Remarkable photos by Jaroslav Brabec and Martin Polák illustrate all of the exhibitions of Zdeněk Sýkora and the particular atmosphere of the vernissages and meetings at Galerie Zdeněk Sklenář at Smetanovo nábřeží 4 (Prague 1), which no longer exists due to a gas explosion.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.