Židovská Praha jinak. Debata nad knižní řadou „Židé-dějiny-paměť“ – Židovské muzeum v Praze

Židovská Praha – kdo by ji neznal? Je tady přece už dost knih o Kafkově Praze, o Praze Rabiho Löwa a Golema. Historici zabývající se židovskými dějinami Prahy právě takové námitky často slyší. Kafka a Golem se stali v posledních dekádách turistickým emblémem Prahy. Ten ale často překrývá mnohovrstevnatost dějin města, do kterých patří příběhy jeho známých i neznámých, místních, přistěhovaných a dočasných obyvatel.

 

U příležitosti letošního ročníku Světa knihy v Praze, který je věnovaný tématu Genius loci v literatuře/M(ě/i)sto v hlavní roli, diskutují Martina Niedhammer a Ines Koeltzsch, autorky nových knih o židovské Praze, které vyšly v edici NLN Židé-dějiny-paměť. Spolu s historičkami Kateřinou Čapkovou, odbornou redaktorkou knižní řady a Zuzanou Schreiberovou, vedoucí úspěšného projektu Praha sdílená a rozdělená se ptají, jak psát dějiny židovské Prahy jinak než podle tradičních narativů, jak využít fenomén městského prostoru pro historický výzkum a proč jsou židovské dějiny důležitou součástí všeobecných dějin Prahy.

 

Debata se koná 10. května 2017, v 16 hod., v knihovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1.
Po debatě (nebo jindy 10. května podle dohody) budou autorky k dispozici k rozhovorům s novináři.

 

  • 10. 5. 2017 od 16:00
  • knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1
  • více informací zde a zde
  • www.praha.mkc.cz

 

Účastníci diskuse: Ines Koeltzsch, Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha, (koeltzsch@mua.cas.cz), Martina Niedhammer, Collegium Carolinum. Výzkumný ústav pro dějiny Česka a Slovenska, Mnichov (m.niedhammer@collegium-carolinum.de), Zuzana Schreiberová, Multikulturní centrum Praha (zuzana.schreiberova@mkc.cz), moderuje Kateřina Čapková, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (capkova@usd.cas.cz)

Další informace k ediční řadě Dějiny – židé – paměť, která vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Židovským muzeem v Praze a jejímiž odbornými redaktory jsou Kateřina Čapková a Michal Frankl.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.