Židovské Museum v říjnu 2018

Navštivte bohatý říjnový program Židovského Musea v Praze.

 • 7. 10. neděle v 16:00. Maiselova synagoga
  Demokratizace náboženství, demokratizace společnosti
  Vznik a rozvoj moderních demokratických hodnot zahrnoval i jejich emancipaci od náboženství – v západních společnostech především od křesťanství a judaismu. Náboženství zde mnohdy přejímají demokratický étos a rovněž napomáhají jeho formování. Může být náboženství jedním z činitelů demokracie, přestože obsahuje principy, které jsou v rozporu s demokratickými hodnotami? Nebo je náboženství oblastí lidské zkušenosti, kde by měly být otázky jako genderová rovnost, autorita či význam institucí určovány jinými pravidly? O těchto tématech budou diskutovat Delphine Horvilleur (rabínka / FR), Mona Siddiqui (Edinburská universita / VB) a Ivana Noble (ETF UK / ČR). Moderuje prof. Pavel Hošek (ETF UK / ČR). Program je součástí Festivalu demokracie pořádaného v rámci 22. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením. / Vstup volný.

 

 • 9. 10. úterý v 19:00. Maiselova synagoga
  Máme si balit? Úpadek liberální demokracie a vzestup antisemitismu ve střední Evropě
  Antisemitismus ve střední Evropě se opět dostává do veřejného prostoru. V Maďarsku, v Polsku, i na Slovensku jsou antisemitské motivy využívány jako nástroj při hledání obětního beránka, který může za existující i údajné domácí politické problémy. Je vzestup antisemitismu doprovodným jevem narůstajícího neliberalismu? Političtí lídři tolerující antisemitismus mají často kladný vztah k Izraeli. Jak vysvětlit kombinaci antisemitismu a prosionismu? Diskuzní večer moderuje Irena Kalhousová (London School of Economics). Panelisté z řad mezinárodních odborníků budou upřesněni. Program je součástí Festivalu demokracie pořádaného v rámci 22. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením. / Vstup volný.

 

 • 11. 10. čtvrtek v 19:00. Maiselova synagoga
  Ančerlovo kvarteto
  Koncert ke 110. výročí narození Karla Ančerla (1908–1973), slavného dirigenta České filharmonie, v podání jednoho z předních českých smyčcových kvartet. Na programu jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791), Viktora Ullmanna (1898–1944) a Antonína Dvořáka (1841–1904). Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncertu. Koncerty v Maiselově synagoze se konají s podporou Hlavního města Prahy. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 

 • 14. 10. neděle ve 14:00. Dílna OVK – dvůr
  Lvíček Arje na návštěvě v Izraelském muzeu
  Nedělní dílna pro rodiče s dětmi. Společně se lvíčkem Arjem se děti stanou tvůrci muzejní expozice. Pro inspiraci virtuálně navštíví Izraelské muzeum v Jeruzalémě, prohlédnou si jeho sbírky a vytvoří si vlastní expozici. Prohlídka: Galerie Roberta Guttmanna / Vstupné 50 Kč.

 

 • 15. 10. pondělí v 18:00. Auditorium OVK
  První deportace do Niska nad Sanem a ghett v Lodži/Litzmannstad a Minsku
  Vyloučení Židů ze společnosti v době německé okupace, zabavení jejich majetku a nástup na shromaždiště byly předstupněm fyzické likvidace židovského etnika u nás. První transporty do Niska nad Sanem v roce 1939 měly ověřit mechanismus hromadných deportací. Na podzim 1941 byly vypraveny vlaky do ghett v Lodži/Litzmannstadt a Minsku. O zahájení a fungování systému deportací protektorátního židovského obyvatelstva v kontextu nacistické rasové politiky promluví v rámci přednáškového cyklu k nové expozici Židovského muzea v Praze Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v areálu Pinkasovy synagogy historička Jana Šplíchalová z pořádající instituce a Tomáš Fedorovič z Památníku Terezín. / Vstup volný.

 

 • 18. 10. čtvrtek v 18:00. Auditorium OVK
  Český kubismus v poušti: Neznámé projekty architekta Alfreda Neumanna
  První ze tří přednášek architekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu Neumannovi (1900-1968) při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí. První část cyklu bude věnována projektům, které Neumann realizoval v Československu a jiných zemích Evropy, Karibiku a v Africe, přičemž přednáška rovněž obsáhne první Neumannova léta v Izraeli. Večer bude doprovázen bohatým obrazovým materiálem z fondu přednášejícího. / Vstup volný.

 

 • 23. 10. úterý v 18:00. Auditorium OVK
  Československo a vznik Státu Izrael
  V roce 1948 byl založen stát Izrael. Jeho vznik umožnila především letitá aktivita sionistických činitelů, mezinárodně politický vývoj po první světové válce i postoj velmocí k utrpení Židů a situaci na Blízkém východě po válce druhé. Ke vzniku Izraele významně přispělo i Československo, které poskytlo rodícímu se Státu Izrael jedinečnou podporu diplomatickou a vojenskou. Jaké byly motivy této podpory? Jak probíhala a jak zapadala do mezinárodněpolitického kontextu? Tyto a některé další otázky zodpoví Tomáš Habrman, který se ve své disertační práci na Pedagogické fakultě UK zabýval spletitými vztahy Československa a Izraele. / Vstup volný.

 

 • Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu. Změna programu vyhrazena.
 • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.