ŽIVOT PO SMRTI: CARL FRIEDRICH ABEL, POSLEDNÍ VIRTUÓZ VIOLY DA GAMBA / PETR WAGNER & HELENA MATYÁŠOVÁ – ŽMP

Koncert předního českého gambisty Petra Wagnera za doprovodu violoncellistky Heleny Matyášové představí virtuózní sonáty a sóla pro violu da gamba z pera posledního z velkých gambistů 18. století Carla Friedricha Abela (1723 – 1787).

Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncertu.

 

  • 3. 10. 2017 od 19:00
  • Vstupné 230 Kč / 150 Kč.
  • Koncert se koná s podporou hlavního města Prahy
  • Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
  • Více informací zde

 

Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University of London. Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil získáním prestižního diplomu Uitvoerend Musicus pod vedením Wielanda Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu. Jako sólista, komorní a continuový hráč vystoupil na mnoha evropských a světových pódiích a festivalech (Queen Elizabeth Hall/Southbank Early Music Series London, Fränkischer Sommer, Stavanger Philharmonic Chamber music series, Teatro Carlo Felice in Genoa, Royal Danish Chamber orchestra concert series Copenhagen, Festival Ile de France, Festival Art et Spiritualié – Troyes/Francie, Mexico City Shakespearean Festival, Pražské jaro, Sopron Early Music Days, Mitte Europa Festival, Elbhangfest, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae, koncertní cykly staré hudby Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK aj.), a spolupracuje s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např. Jacques Ogg, René Jacobs, Enoch zu Guttenberg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Hansjörg Albrecht, Noémi Kiss, Stephen Varcoe, Mitzi Meyerson, a se soubory Collegium 1704, New London Consort, Rare Fruits Council, Capella cracoviensis, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Solamente naturali, aj.

Helena Matyášová vystudovala hru na violoncello na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Petra Lichého a Josefa Krečmera. Ve studiu pokračovala na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Miroslava Petráše, kde úspěšně obhájila magisterský diplom. Své vzdělání v oblasti historické provozovací praxe doplnila studiem na Týnské škole – Collegium Marianum (Univerzita Karlova v Praze) ve třídě barokního violoncella pod vedením MgA. Marka Štryncla. Účastnila se mezinárodních interpretačních kurzů v ČR i v zahraničí: Francouzsko-česká akademie v Telči (Jiří Bárta), Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích (Irmtraud Hubatschek, Marek Štryncl), Académie de Sablé à Prague (Bruno Cocset, Nicolas Crnjaknski, Claire Giardelli, Marianne Müller), Mezinárodní letní škola staré hudby v Prachaticích (britský soubor „Florilegium“), “Akademie für Alte Musik 2010” v rakouském Aflenz-Kurort (Jaap ter Linden, Linde Brunmayr-Tutz) a německé “Akademie für Alte Musik in Baden-Württemberg” (Simon Standage, Ulrike Engelke). V roce 2011 získala stipendium udělované Institutem pro barokní hudbu ve Vídni k účasti na “Austria Barock Akademie” v rakouském Gmundenu (pod vedením Rubéna Dubrovského). V interpretační soutěži v rámci této akademie obdržela 1. cenu a cenu publika „ABA Music Award“. V současné době působí jako interpretka a komorní hráčka na moderní i barokní violoncello. Je hostující členkou několika souborů či orchestrů staré hudby: Musica Florea, Collegium 1704, The Czech Baroque Ensemble, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Ensemble 18+, Capella Regia a další. Je zakladatelkou komorního souboru Ensemble Fiorello (www.fiorello.cz). Od roku 2004 působí jako kmenová členka souboru Barocco sempre giovane (www.barocco.cz) se sídlem v Pardubicích, který provozuje zejména koncertantní hudbu vrcholného baroka a klasicismu na moderní nástroje, ale nevyhýbá se ani hudbě mladších stylových období či hudbě soudobé.
Věnuje se koncertní činnosti v ČR i v zahraničí, účastní se jednorázových uměleckých projektů a podílí se na nahrávání zvukových záznamů na CD, pro rozhlas a televizi. Jako violoncellistka spolupracovala s řadou významných umělců a vystoupila na mnoha festivalových pódiích (např. Pražské jaro, The Ohrid Summer Festival, Festival Mitte Europa, Salzkammergut Festwochen Gmunden, Concentus Moraviae, Winter im Schwetzingen, Internationale Haendel Festspiele Goettingen, aj.).

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.